การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1

ภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สถานที่จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

พิธีเปิดวันที่ 29 มีนาคม 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. ภาพวันที่ 29 มีนาคม 2564
2. ภาพวันที่ 30 มีนาคม 2564
3. ภาพวันที่ 31 มีนาคม 2564
1. วันที่ 29 มีนาคม 2564 (พิธีเปิด)
2. วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ภาคเช้า)
3. วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย1)
4. วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย2)
5. วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ภาคเช้า)
6. วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ภาคบ่าย)

พบกันอีกครั้งเร็วๆนี้ กับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำเนินกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  –  เมษายน 2564 ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สถานที่จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ช่องทางการติดต่อข้อมูลทาง Line
Scroll to top