ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล
เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
Groundwater Policy Hackathon for Community

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง สมัครเข้าร่วม การประกวด “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลพร้อมทั้งมีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานในงานแสดงนิทรรศการในการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ

หัวข้อการประกวด

          “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

          1. เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่อย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล
          2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่มาจากความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่
          3.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
          4. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน  ประกวด“แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน”  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง  38 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏ ละ 1 ทีม)  ทีมละ 7 คน โดยในแต่ละทีม ประกอบด้วย
          1.นักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
          2.อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
          3.ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน
          4.เครือข่ายผู้ใช้น้ำ บาดาล จำนวน 1 คน
          5.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวน 1 คน

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมทีมลำดับที่ 3, 4, 5 ทีมผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมได้หลังจากผ่านกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รอบ Kick off รอบที่ 1 ได้

การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมของทีมผู้สมัคร

          1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รอบ Kick off  รอบที่ 1 เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำบาดาล นำไอเดีย ไปต่อยอด ออกแบบแนวคิดพัฒนาการจัดทำสื่อ เพื่อใช้ในการประกวดต่อไป  โดย มีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่  29 – 31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          2. ผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง โดยแบ่งเป็นภูมิภาค (ตามพื้นที่มหาวิทยาลัยที่ท่านตั้งอยู่)       เข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ดังนี้

 • ภาคเหนือ สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
 • ภาคกลาง  ( กรุงเทพมหานคร )  และ ภาคตะวันตก สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม (มจษ.)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก แบ่งจำนวน 2 ครั้ง สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.)  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)
 • ภาคใต้  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)

          3. ทีมผู้สมัครเข้าประกวดนำแนวคิดที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาจัดทำสื่อ“แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” 

หมายเหตุ : สถานที่อาจมีความการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม    1. Slot Online
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Gacor
 4. Daftar Situs Judi Slot Online
 5. Slot Terbaru: https://www.shaptahik.com/slot-terbaru.php
 6. Slot Pragmatic Play
 7. Situs Slot Online Terpercaya
 8. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 9. Game Slot Online
 10. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 11. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 12. Situs Slot Online Indonesia
 13. SLOT88
 14. 777 Slot Online
 15. Slot Joker123
 16. Situs Slot Online Terbaik
 17. Daftar Situs Slot Online
 18. Agen Slot Online Resmi
 19. Slot Deposit Pulsa
 20. Situs Slot Gacor
 21. Situs Judi Slot Online Terbaik & Judi Online 2021
 22. Agen Slot Online Terpercaya
 23. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 24. Link Alternatif Joker123
 25. Pragmatic Play Indonesia
 26. Daftar Situs Judi Slot Online Gampang Menang Terbaik 2021
 27. Raja Bet
 28. AloJudi Slot
 29. KayaMendadak88 Slot
 30. Situs Judi Slot Online: http://happy.daa.jp/slot-online/
 31. Situs slot gacor online terpercaya: http://ectaiyo.boy.jp/
 32. Situs Judi Slot Online Joker Slot Gaming
 33. Judi Slot Online SLOT88
 34. Slot Online Gacor
 35. Judi Slot Pragmatic Play
 36. Link Alternatif: https://nimafadavibeats.com/
 37. Situs Judi Slot Online Indonesia
Scroll to top